Fokus på kompetencer og kundereferencer

Anton Lassens Eftf. udfører alle former for malerarbejde. Vores mange medarbejdere har tilsammen en meget bred erfaring og ekspertise inden for hele paletten af maleropgaver, og vi lægger meget vægt på at have de rigtige og de dygtigste kompetencer inhouse. Vi har med vores mangeårige erfaring og professionelle opgaveløsninger opnået certificering fra Kulturarvstyrelsen og Center for bygningsbevaring.

Vi udfører opgaver for både private og 

erhvervskunder inden for følgende områder:

Nybygningsarbejde

Facadearbejde

Renovering, reparation og istandsættelse

Rådgivning

Boligforeningsarbejde

Vand- og brandskader

Sprøjtning af træværk og døre på eget værksted

Epoxy-belægning 

Brandmaling

Ældre malerteknikker

Derudover har vi en spidskompetence inden for renovering og vedligeholdelse af

gamle bygninger og har i Aalborg blandt andet stået for renovering af: 

Jens Bangs Stenhus  -  Budolfi Kirke  -  Aalborghus Slot