Forside Udskriv

Nyheder


2015-01-15

Anton Lassens Eftf. indfører rygeforbud

> Læs mere> Se alle nyheder


  • Tilbage til Projektoversigt
  • Sundhedshus Sæby
  • Sundhedshus Brønderslev
  • Magisterparken
  • Tove Ditlevsensvej
  • City Campus
  • Nyhavnsgade Aalborg
  • Visionsvej
  • DGI Huset Åbybro
  • Kastanien Gug
Fra Godsbane til City Campus
Aalborgs gamle godsbaneareal omdannes til nye bydel, hvor regnvand håndteres på overfladen, ikke i kloakkerne

City Campus Aalborg
Den nye bydel, som i disse år opstår på Aalborgs gamle godsbaneareal med dets attraktive beliggenhed i byens centrum og tæt på busstation og banegård, rummer store potentialer som nyt, grønt byområde.
Hovedmål for det innovative, bæredygtige City Campus-projekt er at skabe en dynamisk bydel efter shared space-principperne samt en klimarobust bydel, hvor integration af vand i pladser og parkområder, afvanding og sikring mod ekstremregn indgår som helt centrale elementer.
Ideen er at håndtere regnvandet på overfladen i forhold til traditionelt at etablere et regnvandssystem i kloakledninger under jorden. Også lokalplanen for det 19 ha store godsbaneareal har været med til at sætte rammerne for projektet, idet lokalplanen definerer krav om grønne tage samt forsinkelse af overfladevand til 1 l/s/ha inden udledning til offentlig kloak.
Udover grønne tage indeholder afvandingsløsningen afvanding i åbne kanaler, såvel våde som tørre bassiner samt en renseløsning til overfladevand inden udledning til den offentlige regnvandskloak/recipient.
NIRAS er rådgivende ingeniør på projektet, som omfatter byggemodning af det bynære godsbaneareal i Aalborg, bl.a. håndtering af regn- og spildevand, by- og parkrum samt trafik- og parkeringsstruktur. NIRAS udfører dispositions- og projektforslag, hovedprojekt og fører tilsyn.