Forside Udskriv

Nyheder


2015-01-15

Anton Lassens Eftf. indfører rygeforbud

> Læs mere> Se alle nyheder


  • Tilbage til Projektoversigt
  • Sundhedshus Sæby
  • Sundhedshus Brønderslev
  • Magisterparken
  • Tove Ditlevsensvej
  • City Campus
  • Nyhavnsgade Aalborg
  • Visionsvej
  • DGI Huset Åbybro
  • Kastanien Gug

To boligblokke på i alt 18.000 m² står foran en gennemgribende renovering i Aalborg-bydelen Vejgaard.


Boligselskabet af 1951 sendte kort før jul et større renoveringsprojekt i udbud.

Projektet omfatter to stk. otte etager høje boligblokke á cirka 9.000 m² på Tove Ditlevsens Vej i Aalborg-bydelen Vejgaard.

Der er forventet byggestart i august/september 2012, og bygherren beregner den samlede byggetid til 24 måneder. Budgettet lyder på 133 mio. kr. ex moms.

Fem fagentrepriser
Udbuddet er fordelt på fem fagentrepriser, der omfatter henholdsvis råhus, tømrer-/snedkerarbejde, maleropgaver, elevatorentreprise og teknik.

Boligselskabet af 1951 oplyser blandt andet følgende om det forestående arbejde:

Udvendigt
- Eksisterende udvendige svalegange udbygges med ny svalegang og ny glasfacade.

- Der etableres to nye trappe- og elevatortårne på hver blok. De eksisterende trappe- og elevatortårne isoleres og ommures. Eksisterende gavle isoleres og pudses.

- Friarealerne renoveres og der skabes større sammenhæng mellem de to blokke. Det tilsigtes, at udearealerne i højere grad også henvender sig til bebyggelsens omgivelser.

Indvendigt
- Boligerne er hovedsageligt i to etager. Ud for de nye trappe-/elevatortårne ombygges boligerne til nye tilgængelighedsboliger i ét plan.

- I de øvrige boliger sker der varierende mængder af ombygninger, men alle får nyt bad/toilet. Alle vand- og afløbsinstallationer, udskiftes og der etableres komfort-ventilationsanlæg. Varme- og elinstallationerne renoveres i varierende grad.